Rome Agplaza

Ateneo Heights Writers Workshop 26 Fellow

Pares in Cubao

Tula

Pares in Cubao

Tula
No items found.

Personal Essay

Personal Essay:

Ang Totoo...

Nakakatakot pagdaanan ang araw na haharapin mo ang katotohanang walang saysay ang pagsusulat mo. Well, at least ayun ang idinidiil sa’yo. Sino nga ba namang hibang ang nakukuha pang magsulat sa mga panahong ganito, sa panahon ng ligalig. Ano nga ba naman ang ginagawa ng pagsusulat kundi pag-aayos ng mga salita sa kanilang mga nararapat na puwesto. Hindi naman tayo mapapakain niyan, irony intended. Para saan pa? Lalo pa ngayong panahon ng pandemya: pinakamahabang lockdown sa buong mundo, highly militarized pa. Ganito sa Pilipinas. Matindi ang agam-agam na hinaharap ng mga kababayan natin. Maraming namamatay, maraming nagluluksa, maraming nawawalan ng trabaho, marami ang nagugutom.

Nanlulumo ako lalo na para sa mga kaedaran ko na nagbebenta ng laman para may pang-aral o pangkain. Nagpapa-booking, nagbebenta ng photos o videos, o iba pang mga sex services. Nakaka-alarma ito lalo na’t walang pumapansin; gawa nga na tagô sa mundo ng Alter ang kalakalan nito. Dagdag pa, sa pagkahaba-haba-haba-haba ng lockdown sa bansa natin, wari rin ng POPCOM na tiyak na madadagdagan in alarming levels ang live births natin sa bansa sa mga darating na panahon. Nakakatakot ito.

Ano bang point? Pampalubag-loob natin sa mga sarili natin na tingnan ang mundo nang maigi, at tingnan itong muli sa panahon man ng ligaya o ligalig, na kahit hindi man kayang bakasan ang karahasan ng sex trade, sa ngayon, sapat na munang tingnan ang mundo at ilapat ang hapis sa panunulat. May kaakibat itong responsibilidad na kumilos kung abot-kaya at nararapat. Kaya batid man ng buong mundo o hindi, hinihimok ka nila. Ang artista ang tagapagpaalala na tingnan ang nariyan o wala sa paraang sa tingin niya ay kailangang makita. Ako, sinisilip ko ang mundo sa pagtingin ko sa mga siyudad. Naniniwala akong kapiraso sila ng mundo na may sariling diwa at mukha, minsan nagsasalita. Pakiwari ko na sapat na muna ito.

Kaya nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng AHWW 26, sa mga kasama at guro. Pabulong ang mga ganitong pagdadalo na may kasabay ka sa pagbalikwas sa takot na dala ng pagharap sa mga kontradiksyon, o kaya nama’y sa takot ding hatid ng pagtingin.